blaeksprutten kontakt
Kontakt os for et gratis og uforpligtende møde på 7026 7272

Tilsynsrapport fra styrelsen for Patientsikkerhed

Blæksprutten pleje havde besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed den 29. februar og i henhold til Styrelsen for Patientsikkerhed bliver den hermed offentliggjort på vores hjemmeside. Du kan se rapporten ved at klikke på dette link

Selve tilsynsrapporten er blevet udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed efter en række målepunkter, der er vurderet på baggrund af gennemgang af dokumentation i systemet Cura, samtaler med borgerne og pårørende samt interview med ledelsen og medarbejderne. 

Afdelingsleder hos Blæksprutten Pleje Mia Kamara Jakobsen tager imod tilsynsrapporten med tilfredshed: 

“Vi møder alle punkter, der er stillet krav til om patientsikkerheden på nær et enkelt krav, hvor vi ikke har nedskrevet en praksis.  

Vi får udtalelsen ‘Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet’ 

Styrelsen skriver /citat: Det generelle indtryk var, at plejeenheden var velorganiseret med de nødvendige tværfaglige kompetencer i forbindelse med at yde den daglige hjælp, pleje og omsorg til borgerne. 

Hvilket for mig betyder, at vi opfylder kravet om kompetent håndtering af omsorg for vores borgere. 

Vi har fået en henstilling angående manglende nedskrevne procedurer om den sidste tid for borgere i eget hjem.  

Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet os at få nedskrevet de foranstaltninger, som vi gør i praksis, for at få det formaliseret. Dette er vi nu i gang med at udvikle i samarbejde med Hjørring kommune og hjemmesygeplejen i Hjørring kommune, så vi i fællesskab kan løfte denne opgave overfor borgerne.” 

Comments are closed.